Diakoni

Hva er diakoni?

Ordet DIAKONI er gresk og betyr TJENESTE.
Diakoni er den praktiske kjærlighetens tjeneste og det er Guds kjærlighet til hvert menneske som er bærebjelken. "Liksom Gud elsker oss, skylder vi å elske hverandre til Guds ære". Matt. 5.16.
Diakonien kan benytte seg av ord, men mest er den kjennetegnet av praktisk handling.
Frans av Assisi har visstnok sagt: ”Evangeliet må forkynnes – om nødvendig med ord”.
Diakoni er en måte å formidle evangeliet på. Det er et mål i seg selv å synliggjøre at Guds nåde øses betingelsesløst ut. At kjærligheten ikke spør etter resultater, etter svar, etter takknemlighet. Ethvert menneske har en ukrenkelig verdi som er begrunnet i at Gud har skapt oss i sitt bilde. Diakonien har et særlig ansvar for å møte mennesker med åpenhet, respekt, oppmerksomhet og omtanke. Diakonien skal være et gjenskinn av Guds kjærlighet og et vitnesbyrd om den til menneskene her vi bor.
Gjennom diakoniarbeidet i menigheten vår ønsker vi at mennesker skal møte dette gjenskinnet av og vitnesbyrdet om Guds kjærlighet, slik at de kan vite at de er elsket av Gud.

  Diakoniplanen for Den Norske Kirke kan du laste ned her   |   Diakoniplanen for Riska finner du her!

Dette kan du møte gjennom:

Medlemmer i diakonigruppen: