Arrangementer for barn

Last ned Brosjyre (før peker over link og følg anvisningen)     

Aktivitet Sted Tidspunkt Alder Kontakt
Korvetten (sang, andakt, forming) Maudland Skole tirsdag i partallsuker kl. 17:30 - 18:30 fra 4 år Mabel Slimestad tlf. 51688372
Barnegospel Bedehuset tirsdag i oddetallsuker kl. 17:30 - 18:30 fra 5 år. Wenche Sola Maudal tlf. 91167648
          
Stjernen barneklubb (Se Program)  (se felles plakat) Riska Kirke onsdag i oddetallsuker kl. 17:30 - 18:45 fra 4 år May Brit Arnø, tlf. 46794518
K-klubben   (Se Program)
(se felles plakat)
Riska Kirke onsdag i oddetallsuker kl. 17:30 - 18:45 4. -7. klasse May Brit Arnø, tlf. 46794518