Ansatte

Funksjon Navn (Klikk for bilde) Telefon
kontor
Telefon
mobil
Telefon
privat
epost
Sokneprest i Riska Sigve Ims 51971735 475 00 941  
Sokneprest i Høle Bjarne Saltveit 51971737 920 96 632
Barneprest May Brit Arnø 51971736 467 94 518    
Diakon Wigdis Hanssen   51971733 936 45 461  
Daglig leder Wenche Skjørestad 51971732 924 53 913  
Kantor Bernt Johan Buer 51971734 975 37 250    
Kateket Karsten Degnes   450 48 726    
Renholder Berit Soma 51687205
Barnehagen: Styrer Heidi Vigre Sinnes 51971738 932 20 428  
Barnehagen: Maria Tharcious  

Gå tilbake