Ansatte

Funksjon Navn (Klikk for bilde) Telefon
mobil
Telefon
privat
epost
Sokneprest i Riska Sigve Ims 475 00 941  
Sokneprest i Høle Bjarne Saltveit 920 96 632
Barneprest May Brit Arnø 467 94 518    
Diakon Wigdis Hanssen   936 45 461  
Daglig leder Wenche Skjørestad 924 53 913  
Kantor Bernt Johan Buer 975 37 250    
Kateket Karsten Degnes 450 48 726    
Renholder Berit Soma 51687205
Barnehagen: Styrer Heidi Vigre Sinnes 932 20 428  
Barnehagen: Maria Tharcious

Gå tilbake