Gudstjenester

Oppdatert 10.07.2018

Dato Kirkedag Tid Gudstjeneste Prest Søndagsskole  ↓ Deltakere, annet Takkoffer
22.07.2018 9. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste Tormod Wasbø Dåp,Nattverd     Riska Menighet
29.07.2018 Olsok 11:00 Gudstjeneste Lillian Øksnevad Dåp,Nattverd     Riska Menighet
05.08.2018 11. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste Lillian Øksnevad Dåp,Nattverd     Riska Menighet
19.08.2018 13. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste Anne Lise Matre Dåp     Det Norske Bibelselskap
26.08.2018 Vingårdsøndag 11:00 Gudstjeneste Karsten Degnes, Håvard Høie,
Anne Lise Matre
Dåp X Inns. av Håvard Høie
Pres. av konfirmanter
Riska Menighet
02.09.2018 15. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste Anne Lise Matre Nattverd X   Stefanusalliansen
09.09.2018 16. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste Bjarne Saltveit Nattverd   Søndagsskolen dag Riska Menighet
16.09.2018 17. søndag etter pinse 11:00 Gudstjeneste     X   Crux