Tidligere Samtaleopplegg:

 

12.01.14   Kristushemmeligheten - tekst Kol 1.24-2.7
26.01.14   Samtaleopplegg: B&C bønn  Kol 4:2-6
09.02.14   Samtaleopplegg om nådegaver
16.02.14   Samtaleopplegg knyttet til Såmannslignelsen
23.03.14   Samtaleopplegg knyttet til Givertjenesten
12.10.14   Samtaleopplegg, Matteus 8:14-17
19.10.14   Samtaleopplegg, Gal 5:16-22
02.11.14   Samtaleopplegg, Saligprisningene Matt 5:11-12
23.11.14   Samtaleopplegg, Domssøndag. Matt 25:31-46
30.11.14   Samtaleopplegg, 1. søndag i advent. Luk 4:16-22a
04.01.15   Samtaleopplegg, Kristi åpenbaringsdag. Luk 2:40-52
11.01.15   Samtaleopplegg, 2. s. i åpenbaringstiden Mark 1:2-11
18.01.15   Samtaleopplegg, 3. s. i åpenbaringstiden Joh 4:4-26
25.01.15   Samtaleopplegg, 4. s. i åpenbaringstiden Joh. kap 9

Taler fra 12.01.2014

Link til Tale av Sigve Ims, Søndag 12.01.2014  26 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit, Søndag 19.01.2014  17 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Søndag 26.01.2014  27 Mb
ink til Tale av Sigve Ims, Nådegavene, Søndag 09.02.2014  24 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Givertjenesten, Søndag 23.03.2014 25 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Peters svigermor, Søndag 12.10.2014 20 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Åndens frukt, Søndag 19.10.2014 8 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Saligprisningene, Søndag 02.11.2014 18 Mb
Link til Tale av Jenny Margrethe Bø, Skatten i leirkar, Søndag 09.11.2014 18 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Domssøndag, Søndag 23.11.2014  20 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 1.søndag i advent, 30.11.2014  18 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Kristi åpenbaringsdag, 04.01.2015  20 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit,3. s. i åpenbaringstiden, 18.01.2015  20 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 4. s. i åpenbaringstiden,25.01.2015 ; 17 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Såmannsøndagen,01.02.2015 ; 15 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, Kristi forklarelsesdag,08.02.2015 ; 14 Mb

Link til Tale av Bjarne Saltveit, 1. s. i fastetiden,22.02.2015 ; 11 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 3. s. i fastetiden, 08.03.2015 ; 19 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 4. s. i fastetiden, 15.03.2015 ; 13 Mb
Link til Tale av Lilian Øksnevad, 6. s. i påsketiden, 10.05.2015 ; 16 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 3. s. i treenighetstiden, 14.06.2015 ; 19 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit, 4. s. i treenighetstiden, 21.06.2015 ; 12 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 13. s. i treenighetstiden, 23.08.2015 ; 12 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 16. s. i treenighetstiden, 13.09.2015 ; 11 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, 17. s. i treenighetstiden, 20.09.2015 ; 16 Mb

Link til Tale av Bjarne Saltveit, 18. s. i treenighetstiden, 27.09.2015 ; 13 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit, Bots og bønnedag, 25.10.2015 ; 14 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   Allehelgensdag, 01.11.2015 ; 21 Mb
Link til Tale av Ingeborg Erikstein Krager,   24. s. i treenighetstiden, 08.11.2015 ; 16 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   25. s. i treenighetstiden, 15.11.2015 ; 21 Mb
Link til Tale av Bjare Saltveit,   Krist Kongedag, 22.11.2015 ; 16 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   2. søndag i advent, 06.12.2015 ; 18 Mb
Link til Tale av Bjare Saltveit,  4. søndag i advent, 20.12.2015 ; 15 Mb
Link til Tale av Sigve Ims, (med Hallelujakoret)   1. juledag, 25.12.2015 ; 17 Mb

Link til Tale av Sigve Ims,   Kristi åpenbaringsdag, 03.01.2016 ; 15 Mb
Link til Tale av Knut Idland,   SFR - 2. søndag i åpenbaringstiden, 10.01.2016 ; 18 Mb
Link til Tale av Karsten Degnes,   3. søndag i åpenbaringstiden, 17.01.2016 ; 21 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   Kristi forklarelsesdag, 31.01.2016 ; 14 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   1. søndag i fastetiden, 14.02.2016 ; 20 Mb
Link til Tale av Olav Kristian Tangeland,   2. søndag i fastetiden, 21.02.2016 ; 11 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit,   3. søndag i fastetiden, 28.02.2016; Mangler tekstlesing fra Luk 22:28-34 ; 13 Mb
Link til Tale av Olav Kristian Tangeland,   4. søndag i fastetiden, 06.03.2016 ; 15 Mb

Link til Tale av Olav Kristian Tangeland,   Palmesøndag, 20.03.2016 ; 14 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   Skjærtorsdag, 24.03.2016 ; 21 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   Langfredag, 25.03.2016 ; 17 Mb
Link til Tale av Sigve Ims,   Påskedag, 27.03.2016 ; 17 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit,   2. søndag i påsketiden, 03.04.2016 ; 16 Mb
Link til Tale av Jonny Mydland,   3. søndag i påsketiden, 10.04.2016 ; 14 Mb
Link til Tale av Tormod Wasbø,   5. søndag i påsketiden, 24.04.2016 ; 19 Mb
Link til Tale av Bjarne Saltveit,   søndag før pinse, 08.05.2016 ; 10 Mb
Link til Tale av Ludvig Bjerkrerim,   1. pinsedag, 15.05.2016 ; 22 Mb

Link til Tale av Bjørn Lauritzen (styremedlem Israelsmisjonen),  2. søndag i treenighetstiden, 29.05.2016 ; 19 Mb

SAL gjennomgang 44 Mb Med brudd i lyd og forstyrrelser fra Fotballbanen :-)

Tilbake